whāea Taonga Taringa

contemporary Māori inspired Taonga/Jewellery

I ahu a ringa ki Tauranga Moana - made in tauranga

IMG_1437.JPG